Autors en Domini Públic

En aquesta pàgina s'ofereix informació sobre autors espanyols les obres dels quals es troben a la Biblioteca Nacional d'Espanya i passen cada any a domini públic d'acord a la informació que consta als catàlegs de la BNE, per la qual cosa poden ser editades, reproduïdes o difoses públicament.

Cada any se seleccionen entre aquests autors alguns d'especial interès per a la seva digitalització i posada a la disposició de les seves obres a la Biblioteca Digital Hispànica, el portal que dona accés als fons digitalitzats de la Biblioteca.

De la mateixa manera, s'ofereixen en Autors en la BNE semblances d'aquests autors no necessàriament d'actualitat o de primera fila, amb enllaços al catàleg i a altres recursos, amb l'objectiu de donar-los a conèixer i recuperar la seva obra per als ciutadans.

Es tracta d'una llista oberta i col·laborativa, per la qual cosa qualsevol persona pot ajudar a la seva elaboració i enriquiment proposant correccions d'errors, dades o noms que no constin als catàlegs de la BNE, escrivint a info.autoridades@bne.es.

A més d'aquests llistats abreujats, s'han creat fitxers complets amb totes les dades disponibles en els registres d'autoritat de la BNE, i s'han publicat com a conjunts de dades obertes i reutilitzables en diferents formats al catàleg de dades.gob, seguint l'estratègia de la BNE per a l'obertura i impuls de la reutilització de les seves dades i col·leccions digitals, i en el marc de BNElab.

Observacions

La informació que es publica en aquests fitxers és la que consta als catàlegs i fonts d'informació de la BNE.

En el cas d'Espanya, els drets d'explotació d'una obra subsisteixen 70 anys després de la mort de l'autor i es computen des de l'1 de gener de l'any següent al de la mort o declaració de la seva defunció. No obstant això, el termini és de 80 anys per als autors morts abans del 7 de desembre de 1987. Una vegada transcorregut el citat termini, les obres passen a domini públic.

Autors espanyols que entren en domini públic en 2023