Autors en Domini Públic

En aquesta pàgina s'ofereix informació sobre autors espanyols les obres dels quals es troben en la Biblioteca Nacional de España i passen cada any a domini públic d'acord a la informació que consta als catàlegs de la BNE, per la qual cosa poden ser editades, reproduïdes o difoses públicament.

Cada any se seleccionen entre aquests autors alguns d'especial interès per a la seva digitalització i posada a la disposició de les seves obres a la Biblioteca Digital Hispànica, el portal que dona accés als fons digitalitzats de la Biblioteca.

De la mateixa manera, s'ofereixen al portal  Escriptors en la BNE semblances d'aquests autors no necessàriament d'actualitat o de primera fila, amb enllaços al catàleg i a altres recursos, amb l'objectiu de donar-los a conèixer i recuperar la seva obra per als ciutadans.

Es tracta d'una llista oberta i col·laborativa, per la qual cosa qualsevol persona pot ajudar a la seva elaboració i enriquiment proposant correccions d'errors, dades o noms que no constin als catàlegs de la BNE, escrivint a info.autoridades@bne.es.

Además de estos listados abreviados, se han creado ficheros completos con todos los datos disponibles en los registros de autoridad de la BNE, y se han publicado como conjuntos de datos abiertos y reutilizables en diferentes formatos en el catálogo de datos.gob, siguiendo la estrategia de la BNE para la apertura e impulso de la reutilización de sus datos y colecciones digitales, y en el marco de BNElab.

Observacions

La información que se publica en estos ficheros es la que consta en los catálogos y fuentes de información de la BNE.

En el caso de España, los derechos de explotación de una obra subsisten 70 años después de la muerte del autor y se computan desde el 1 de enero del año siguiente al de la muerte o declaración de su fallecimiento. No obstante, el plazo es de 80 años para los autores fallecidos antes del 7 de diciembre de 1987. Una vez transcurrido el citado plazo, las obras pasan a dominio público.

Contenidos relacionados
Enlaces de interés
Conjunt de dades d'Autors espanyols en Domini públic en formats oberts i reutilitzables (BNElab)

Autors espanyols les obres dels quals es troben en la BNE i passen cada any a domini públic d'acord a la informació que consta als nostres catàlegs