Formas de pago do servizo de reprografía

• Pagamento con tarxeta de crédito ou débito a través de Internet.

• Transferencia bancaria

  • Nome: “Biblioteca Nacional de España – Ingresos por los servicios de Reprografía”
  • Número de conta: BANCO DE ESPAÑA (C/ Alcalá, 48. 28014. Madrid): IBAN ES2490000001200200009399
    SWIFT/BIC: ESPBESMM
  • Concepto: o número de control da petición (RDFI) que aparece no orzamento.

• Tarxeta de débito ou crédito na Oficina de Reprografía (Consulta o horario de apertura)

Se debido a razóns técnicas o prezo final dos traballos de reprodución fose menor que a cantidade presupostada, a Biblioteca Nacional devolverá ao solicitante a cantidade sobrante. Cando a diferenza sexa a favor da Biblioteca Nacional, o solicitante deberá aboar o novo importe

O prazo máximo de reclamación será de dous meses dende a data de recepción dos pedidos.