Debuxos españois

Os debuxos españois son, sen ningunha dúbida e por razóns obvias, os máis numerosos dentro da colección d a Biblioteca Nacional de España.

Trátase de máis de 30 000 obras que abarcan desde o século XVI á actualidade e constitúen un completo mostrario das diferentes técnicas, materiais e estilos artísticos que se han ido sucedendo en España, estando representados os principais artistas dos diferentes períodos.