Prezos públicos para Préstamo Interbibliotecario

Aprobados por  Resolución do 22 de marzo de 2022, da Biblioteca Nacional de España, Ou.A., pola que se aproban os prezos públicos de aplicación aos servizos prestados polo este organismo

Copias ata un máximo do 20% dun libro posterior a 1958 ou un artigo completo dunha publicación periódica posterior a 1958) (gastos de envío incluídos) ESPAÑA - Euros EUROPA - Euros OUTROS PAÍSES - Euros
Arquivo electrónico (Ata 40 páxinas)* 5 € 8 € 8 €
Copia dixital por cada copia dixital adicional (a partir de 40 páxinas) 0,20€/páx.    
Copia dixital para cada bloque adicional de ata 20 páxinas (de 40 páxinas)   4 € 4 €

*A extensión superior ás 40 páxinas facturarase por páxina (España) e bloque adicional (fóra de España)

Sobre os importes salientados para copias aplicarase o 21% de IVE.

O importe do préstamo interbibliotecario internacional aboarase con bonos IFLA, cuxo contravalor en euros é o seguinte:

1 bono IFLA......................................8 euros

1/2 bono IFLA...................................4 euros

Pode encontrarse información sobre outros tipos de reproducións na páxina web do Servizo de Reprografía da Biblioteca.

FORMAS DE PAGO PARA BIBLIOTECAS ESTRANXEIRAS:

 • Transferencia bancaria:
  • Nome: “Cuenta de Ingresos por Servicios de Préstamo Interbibliotecario”
  • Número de conta: ES80 9000 0001 2 0 0200009458 (Banco de España. C/ Alcalá, 48. 28014. Madrid).
  • Co fin de facilitar a identificación do ingreso, deberase facer constar o número de control da petición que aparece no orzamento.
 • IFLA vouchers ( logo de aviso á BNE prestamo@bne.es). 

FORMAS DE PAGO PARA BIBLIOTECAS ESPAÑOLAS:

 • Transferencia bancaria:
  • Nome: “Cuenta de Ingresos por Servicios de Préstamo Interbibliotecario”
  • Número de conta: ES80 9000 0001 2 0 0200009458 (Banco de España. C/ Alcalá, 48. 28014. Madrid).
  • Co fin de facilitar a identificación do ingreso, deberase facer constar o número de control da petición que aparece no orzamento.
 • Tarxeta de débito ou crédito no Servizo de préstamo interbibliotecario (Sede de Recoletos. 4ª planta do núcleo norte, sala 1ª)