Por encargo

Email
Información sobre o procedemento de solicitude: info.repro@bne.es

Tramitación e seguimento de pedimentos facturados: oficina.reprografia@bne.es
Teléfono
Procedemento de solicitude e Tramitación e seguimento de pedimentos facturados:
+34 91 580 77 57, +34 91 580 78 91
+34 91 580 77 36
Información adicional

Consulta os prezos públicos.

Unicamente permítese o pago en liña con cartón ou por transferencia bancaria.

Copias dos fondos da BNE en reprodución dixital, soporte papel, fotografía e gravacións de audio e vídeo.

Pasos a seguir

  • Solicitar a reprodución a través do formulario na web.

Poden solicitarse ata un máximo de 10 pedimentos (signaturas) por cada solicitude. O solicitante recibirá por correo electrónico, en formato PDF, os datos da solicitude formulada así como un identificador da mesma que deberá gardar para futuras referencias.

  • A Biblioteca enviará o orzamento

O prazo máximo para a entrega do orzamento é de 10 días hábiles a partir da recepción da solicitude.

O formulario de solicitude debe completarse coa maior cantidade de datos posible e en todo caso os prazos indicados na Carta de Servizo da BNE para este servizo non comezarán a contabilizarse ata que a BNE non dispoña dos datos suficientes para identificar correctamente tanto ao solicitante como a obra ou parte concreta da mesma da que se solicita reprodución/uso público.

Unha vez aboado o importe, o solicitante recibirá un correo electrónico de confirmación do pago recibido e procederase á reprodución dos documentos.

  • A Biblioteca entregará as reproducións nun prazo máximo de 20 días hábiles a partir da confirmación do pago, pola vía que se seleccionou de entre as dispoñibles no formulario (entrega presencial, correo certificado ou descarga dixital). A condición de que sexa posible, potenciarase a descarga dixital como medio de entrega.

Unha vez estea realizada a reprodución, o solicitante recibirá un correo electrónico con información para a entrega en función do modo de entrega seleccionado.

Tipos de reproducións por encargo

  • Copias de archivos digitales (JPG ó PDF, en torno a 150 dpi)
  • Copia de arquivos dixitais alta resolución (TIFF/RGB, resolución 300 dpi)
  • Gravacións sonoras en soporte final CD
  • Gravacións audiovisuais en soporte final DVD
  • Copias en papel estándar A4 (80 gr.) a partir de microfilme ou soporte dixital (branco e negro ou cor)
Contenidos relacionados
Información general
Prezos públicos de reprodución de documentos
Prezos de reprodución en autoservizo

Estes prezos non levan incluído o IVE ( 21% para as reproducións).

Información general
Formas de pago do servizo de reprografía

• Pagamento con tarxeta de crédito ou débito a través de Internet.

• Transferencia bancaria