Préstamo de obras para exposicións

Email
info.difusion@bne.es
Teléfono
+34 91 516 81 31
+34 91 580 77 38

O Estatuto da Biblioteca Nacional de España aprobado polo Real Decreto 640/2016, do 9 de decembro, establece entre os seus obxectivos esenciais garantir o acceso e a difusión das súas coleccións como medio de enriquecemento cultural, social e económico. Por este motivo a BNE colabora en exposicións organizadas por outras institucións españolas e internacionais prestando temporalmente obras, dando a coñecer a riqueza das súas coleccións e o seu extenso repertorio patrimonial.

Co fin de dar resposta adecuada ás solicitudes de préstamo, e harmonizalas coas funcións encomendadas á Biblioteca Nacional de España, estableceuse un procedemento e normas para o préstamo a exposicións, que poden consultarse en este documento.

    Contenidos relacionados
    Información general
    La BNE viaja
    Exposicións ás que a BNE presta obras