Mapas manuscritos

A colección de mapas manuscritos da Biblioteca Nacional é de grande interese. Moitos deles, os máis importantes, encóntranse no Servizo de Manuscritos, incluídos en diferentes obras; tamén se conservan cartas portolanas, mapas e planos en follas independentes. O fondo máis numeroso encóntrase no Servizo de Cartografía e está formado polos mapas procedentes da Primeira Secretaría de Estado. Tamén forman parte desta colección os magníficos mapas procedentes da Biblioteca Real, así como o Legado López Garat.

Na súa maioría son mapas do século XVIII levantados por enxeñeiros militares. A súa variedade temática é moi grande, xa que o Ministerio de Estado se ocupaba de asuntos moi variados, como relacións exteriores, sanidade, obras públicas, correos, camiños e canles, compañías marítimas, etc.

Onde consultar

Catálogos